January 24, 2018

24. “Pang bom!”

Barnmorskepodden har idag träffat Elise som berättar om den oplanerade graviditeten, där avståndet till den blivande barnafadern var stort. Den besvärliga graviditeten, känslorna tankarnaoch oron. Förväntningarna inför förlossningen planerna, önskemålen och om den starka önskan om hur födslen skulle vara. Tiden efter komplikationerna anknytningen, känslorna och måendet.

00:0000:00
January 17, 2018

23.”Föda utan rädsla”

Barnmorskepodden har träffar Susanna Heli, som berättar om hur hon gick från en rädd födande kvinna till att bli författare och entreprenör till boken Föda utan rädsla. 

00:0000:00
December 13, 2017

22. “Titanic”

Idag träffar Lotta och Mia, Vicktoria som är Barnmorska och är speciallicerad inom ultraljud. Vi får ta del av ultraljudets historia, vilken utbildning som krävs, vilka olika ultrajuds undersökningar som finns. Mycket intressant och givande.

00:0000:00

Idag träffar Barnmorskorna Amanda som delar med sig om hur det är att genomgå en graviditet med svår hyperemisis, illamåendet kräkningarna, bemötandet från vården, kampen att orka vara mamma och partner. Lyckan när allt är över och man känner sig som en människa igen.

00:0000:00

Idag är hela gänget samlat Sara, Lotta och Mia träffar Malin som delar med sig av sin upplevelse när devartvungna att ta ett svårt beslut om att avbryta graviditeten i ett sen skeede. känslorna, tankarna och genomförandet. Malin berättar vidare av att ha modet att pånytt försöka igen. Graviditeten komplikationerna och tuffa tiden efter.

00:0000:00

Lotta och Mia träffar idag Barbara och Eva-Marie som berättar om Magdalenastudien som pågår på KI i Stockholm. De berättar om studiens syfte, där målgruppen i studien avser gravida kvinnor med en måttlig depression som erbjuds internetförmedlad kognetiv beteendeterapi och lottas till att samtidigt få läkemedelsbehandling eller placebo. Syftet är att se hur detta påverkar såväl kvinnan som barnet i en förlängning.

00:0000:00

Sara och Mia träffar idag Linda, som berättar om hur det är att leva med diabetes och hur hennes syn på diabetes förändrades när hon väntade barn, graviditeterna, förlossningarna och tiden efter. Kontrollerna, riskerna att förstå sin diabetes på ett nytt sätt.

00:0000:00

Hela Barnmorskepodden är i dag samlade och har äran att träffa Linda ordförande för Läpp och tungbandsföreningen i Sverige. Hon kommer att dela med sig av sin kunskap inom området och sina egna erfaenheter om hur det var för henne och deras dotter. Linda ger även tips och råd om hur man kan gå till väga för att få hjälp och hur vi vårdpersonal kan bli bättre på att stötta och identifiera problematiken.

00:0000:00

Sara, Lotta och Mia träffar idag Debbie och Filip som delar med sig av hur det var när de fick sitt första barn. Förväntningarna, målbilden, kämpandet. Att vara berevid och stötta, tokiga drömmar. Känslorna när allt är klart; utmattd och helt slut. Hur skall man orka, hur skall man klara det här nu. Tiden efter, oron för skadan, sexet och att på nytt våga igen.

00:0000:00

Sara Lotta & Mia träffar Mathilda som delar med sig av en stark berättelseom om att förlora ett barn innan det är fötts. Bara för att graviditetsvecka 12 har passerat betyder det inte att det alltid går vägen. Deras värld kastas omkull, istället för babysim och blöjbyten får de en dotter ett änglabarn och en grav att gå till.

00:0000:00

Load more